Besøgssteder

Historien i landskabet.
Tag en tur rundt til Økomuseum Samsøs besøgssteder, og oplev historien ude i kulturlandskabet.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 86 59 21 50, email: info@ecomuseum-samso.dk