Formål/ ansvarsområde

Økomuseum Samsø, herunder egnsarkivet for Samsø, er en selvejende institution, der drives af Samsø Museumsforening.

Økomuseum Samsø er et statsanerkendt kulturhistorisk lokalmuseum.

Økomuseum Samsø skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu.

Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen, samt udbrede kendskab til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger.

Økomuseum Samsøs ansvarsområde kulturhistorisk og arkæologisk er Samsø Kommune. Museet kan bistå centrale, regionale og lokale myndigheder med undersøgelser indenfor museets emnemæssige og geografiske ansvarsområde.

Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde.

Genstande, der savner en naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til et relevant museum.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 86 59 21 50, email: info@ecomuseum-samso.dk