Projekter

Udgravning af voldsteder

Fra 2008 til 2012 samarbejdede  Økomuseum Samsø med Nationalmuseet, Moesgård Museum og Kulturstyrelsen, om udgravningen af Samsøs fem middelalderlige voldsteder.

Mens vi venter på den endelige publikation om undersøgelsernes resultater, kan de fem udgravningsrapporter læses her:

Gl. Brattingsborg 2008

Vesborg 2009

Bisgård 2010

Hjortholm 2011

Blafferholm 2012 (udkommer efteråret 2013)

Den endelige publikation om alle fem udgravninger, forventes at udkomme i løbet af 2014.

 

Projekt Kultur-Natur-Energi

Projekt KULTUR – NATUR – ENERGI er et tre-årigt projekt, som gik i gang 1. marts 2012. Projektet er opstået i et samarbejde mellem Samsø Naturskole, Økomuseum Samsø og Energiakademiet og stiller skarpt på at lave formidlings- og undervisningsaktiviteter på tværs af emnerne kultur, natur og energi.

Til at udvikle og varetage projektet er naturvejleder og kulturformidler Majken Fosgerau Salomonsen ansat.

Majken har kontor på Samsø Naturskole, men aktiviteterne kan foregå stort set alle steder på øen og foregår primært udendørs.
Formålene med aktiviteterne er, at deltagerne får en forståelse for og oplever de sammenhænge og samspil, der er mellem natur, kultur og energi især på Samsø.
Der laves arrangementer for alle aldersgrupper.
For mere info kontakt Majken Fosgerau Salomonsen på projektkunaen@gmail.com eller læs mere på www.samsonaturskole.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 86 59 21 50, email: info@ecomuseum-samso.dk