Eksperimenthallen

Med fortællingen som inspiration går man derefter over til de historiske eksperimenter, der er baseret på faktuel viden. Her kan man forme og bygge et af de 9 udvalgte historiske steder på Samsø i modelstørrelse.

Byg f.eks. Lilleøre Skanse fra englandskrigens tid med volde, bygninger og kanoner, eller den store middelalderborg Vesborg, eller vær med til at samle stubmøllen, så kværne og vinger kan dreje rundt.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 86 59 21 50, email: info@ecomuseum-samso.dk