Amuletboden

Oplevelsen i Historieuniverset sluttes af med at lave en lille erindringsting, som har tilknytning til det eksperiment, man har været med til.

Du kan f.eks. støbe en thorshammer i tin eller hamre en bronzearmring.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 86 59 21 50, email: info@ecomuseum-samso.dk